Het is nog lang niet gedaan!

De stilte, die onze scribent in zijn vorige column liet vallen bleek slechts een voorbode van een briljante strategie, die Altius E1 uiteindelijk het kampioenschap zal opleveren. Ga er maar eens goed voor zitten…..
 

Wir fahr’n, fahr’n, fahr’n, auf der AutobahnTwee veertigplussers uit het Altius E1-gezelschap neuriën voorzichtig mee terwijl ze in een zwarte auto midden in de (zaterdag)nacht richting het zuiden snellen. Af en toe geeft er eentje een strijdvaardige one-liner ten beste, iets als “We zullen ze krijgen”  of “Dat zal ze leren” waarop de ander instemmend mompelt of grinnikt zodat dit tafereel een zeer hoog Beavis & Butthead-gehalte heeft.

 

En dit tweetal is niet zomaar op pad, dit zijn niet twee verdwaalde leden van kegelvereniging Alle Tien  Om op weg naar huis, nee, dit zijn … Mannen Met Een Missie. En die missie is onderdeel van een veel grotere en door ondergetekende weldoordachte operatie, die een doorlooptijd van minstens een paar maanden zal kennen, getiteld Operatie Witbier. En deze twee zijn uitverkoren uit de vele vrijwilligers in verband met hun zuidelijke roots. En ondanks het grimmige karakter van hun odyssee, kunnen ze nog genieten van achterhaalde maar daarom niet minder mooie muziek uit een land dat niet meer bestaat, die Bundesrepublik Deutschland, waar zoveel moois vandaan kwam; Berlin Alexanderplatz, Heimat en Neunundneunzig Luftballons.

 

Maar hoe is het allemaal zover gekomen? Zaterdagochtend een week geleden kwam het vreselijke nieuws dat de B-categorie in West I volledig was afgelast. Dat is geen enkel probleem voor de wat beter bedeelden onder ons die dan op hun eigen kunstgrasveld een alternatief programma kunnen uitvoeren, een zwakke broeder uit een aanpalende hoofdklasse op bezoek vragen en die met 10-4 van het veld spelen, altijd leuk, altijd lachen. Maar voor ons, regelrechte armoedzaaiers, een ramp.

 

Want wat een verloren ochtend was dat! Ruimschoots voor twaalven had ik reeds een bonte was gedraaid én opgehangen, zat een witte alweer te stampen in de wasmachine en was ik zelf reeds op weg naar de supermarkt voor de weekendboodschappen. Dat is toch geen zaterdag!!! Wellicht is Scribent Zoekt Vrouw een leuk idee voor de KRO … J

 

Dus toen maar de (vrije) zaterdagmiddag besteed aan wat denkwerk. Om het denkproces te stimuleren de Victoria E1-site urenlang bekeken, dat irritante liedje aangehoord, de verslagen gelezen en … een ronduit duivels plan bedacht! Een plan dat het voetballandschap in onze regio danig gaat veranderen! De kussens worden eens flink opgeschud, de bakens verzet etc etc!  De rest van het weekend en de daaropvolgende week besteed aan het uitwerken ervan (en dat was ff veel belangrijker dan de rubriek!), de zaak doorspreken met de collega’s van de TS, scenariospelletjes spelen om het plan te “challengen” en bespreken hoe we de rest van de E1-aanhang zullen  overtuigen van de absolute noodzaak dit plan uit te voeren.

 

En jongstleden zaterdagmiddag was het dan zover. Na de eenvoudige winst op Huizen kwam in de namiddag de Altius E1 Barcelona Leesclub tezamen. Ja, U leest het goed. Victoria denkt een hecht geheel te vormen maar dat is nog niets vergeleken bij wat ik de Altius E1-community noem. Niet alleen gaan wij, aangevuld met D1-spelers en -ouders, in juni naar Barcelona, ook de zomervakantie is al lang geboekt! Met zijn allen vanaf half juli op een eigen veld op een camping ergens aan de Tarn met vele kartonnen doosjes vin rouge uit de lokale Super U. Maar we hebben dus onder andere ook een leesclub. Gezamenlijk lezen en bespreken wij een aantal recente boeken uit de hausse aan Spaanse literatuur die de afgelopen twee tot drie jaar de boekenmarkt heeft veroverd, vaak met Barcelona, langzamerhand de stad die door iedereen in één adem wordt genoemd met Altius E1, als middel- of vertrekpunt (“De schaduw van de wind” van Ruiz Zafon, “Het geluk” van Baulenas, “De onzichtbare stad” van Rosales etc.).

 

Ik houd de boekbespreking kort en knik snel even naar Martin die meteen van wal steekt en aan de groep de vraag voorlegt hoe we vinden dat het gaat. En terwijl deze of gene zijn zegje doet, leiden we het groepsgesprek langzaam maar zeker richting de nabije toekomst (Wat is de TS weer goed bezig!). Gaan we het gevecht met de zelfverzekerde vijand nog aan of laten we de boel maar de boel? De groep geeft blijk van defaitisme, zeker na de hosanna-verhalen van Reinoud. De Bridget Jones-films zijn immers ware horror-films vergeleken bij het idyllische reilen en zeilen rondom Victoria E1! Op deze stellingname had de TS natuurlijk reeds geanticipeerd en uit het vers van de pers ontvangen verslag van Wasmeer-Victoria, lees ik voor: “Dat de spanning in de eerste helft voor enkele ouders iets te veel werd (ja, ik was er ook een van) moge duidelijk zijn. De volgende keer beperken we ons tot helpend aanmoedigen en laten we de rest over aan Sire Boer!”.

 

(Intermezzo: Wat is daar gebeurd? Zondag a.s. maar eens Vincent polsen. Misschien is onze eigen Vos Reinaerd minder betrouwbaar dan we denken en is dit slechts een sluwe zet van de vos om ons op het verkeerde been te zetten? … “ Vos, vos, riep het koekemannetje. Mijn voetjes worden nat! Spring dan maar op m’n neus! riep de vos. Het koekemannetje sprong op de vos zijn neus, maar … snip-snap. De vos slokte hem naar binnen.” …).

 

Richting groep gebruiken we dit om aan te tonen dat de eerste haarscheurtjes in het bolwerk een feit zijn! En dit is, zo betogen we, nog maar het topje van de ijsberg dat we nu even dankzij een faux-pas van de vos, te zien krijgen. Nog voor de competitie is afgelopen zal de Victoria-aanhang elkaar op buitengewoon gênante wijze en bovendien en plein publique te lijf gaan, zowel in woord als in daad!

 

En hoezo verloren race? Stel jullie eens voor dat de Russische generaal Koetoezov dat zou hebben gedacht toen Napoleon in 1812 met een waanzinnig groot leger van zo een 400.000 man op hem af kwam stormen. Gaf hij het maar meteen op? Nee! Hij dacht heel lang goed na en lokte Napoleon naar een brandend Moskou. En doordat Napoleon daar teveel tijd vertreuzelde kwam hij in de vreselijke Russische winter terecht. Werd daardoor alsnog in de pan gehakt en wist met slechts enige tienduizenden uiteindelijk het vege lijf te redden middels een vlucht over de rivier de Berezina. We moeten dus gewoon goed nadenken en iets slims bedenken! Of laten we onze kinderen maar aan hun lot over? Op dit moment begint Montse volgens afspraak te huilen en het lukt; de vonk slaat over en de hele E1-aanhang is bereid tot het uiterste te gaan. Dan blijkt dat ik al heb zitten nadenken, toevallig mijn laptop in de auto heb liggen met daarop een Powerpoint-presentatie van een mogelijke Operatie. En na het zien van mijn fraaie plan, wordt besloten om Operatie Witbier meteen ten uitvoer te brengen.

 

En daarom dus rijden onze Twee Helden diezelfde avond nog naar het zuiden des lands, parkeren de auto ergens in the middle of nowhere en gaan met zaklantaarn en wat vangnetten aan de slag. Na uren moeizaam zwoegen, ze zijn de jongste niet meer, zijn zij in hun opzet geslaagd en zit de kooi in de achterbak vol “objecten”. Na een korte SMS richting het thuisfront (“Buit binnen”) rijden ze weer tevreden terug naar Hilversum. Daar komen ze vroeg op de zondagochtend aan. Na eerst een deel van de buit in mijn kelder te hebben gedumpt, rijden ze door naar … ’t Jagerspaadje. Ja, beste lezers, want daar gaat het gebeuren! Daar heeft de rest van de E1-crew al flink wat voorwerk verricht: wat struiken verwijderd, hier en daar wat gegraven en dit alles volgens de door mij bij elkaar ge-google-de informatie. De “objecten” verlaten mijn achterbak en worden in het stukje groen tussen de parkeerplaats en het kunstgrasveld vrijgelaten. Zo gauw het licht wordt, een mooi waterig zonnetje, haalt Montse camera, statief en telelens tevoorschijn en vult het geheugenkaartje (dat toevallig helemaal leeg is) met ca. 1200 schitterende foto’s. Vervolgens vertrekken we in allerijl, op strategische posities in de buurt wachtposten achterlatend. Montse stuurt de foto’s die ze “tijdens een ochtendwandelingetje” heeft gemaakt, naar de Gooi- en Eemlander en naar wat natuurbeschermende instanties. Het duurt niet lang voordat de parkeerplaats aan ‘t Jagerspaadje wordt bevolkt door allerlei deskundigen die voor een raadsel staan. En de volgende ochtend is het dan eindelijk zover. Heel Hilversum en omgeving wordt opgeschrikt door een enorm grote kop in de Gooi- en Eemlander: “DE KORENWOLF IS TERUG IN LOOSDRECHT!!!!!!” . Met daarbij een schattige foto van een knabbelend korenwolfje. Daarmee is Fase Eén van Operatie Witbier succesvol afgerond! 

 

Op die dag begin ik als de fictieve bioloog die luistert naar de naam Vincent Reinoud Boer (J) brieven te sturen naar deze krant, die prompt worden geplaatst (de korenwolf is “hot”). Ik doe me voor als specialist op het gebied van de Hamsterachtigen en wijs de lezer in deze eerste brief op het extreem unieke karakter van deze vondst en geef aan dat deze beestjes behoefte hebben aan rust en dat ik me zorgen maak over de aanwezigheid van de parkeerplaats en het druk bespeelde kunstgrasveld. Bovendien wijs ik alvast op het feit dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zo een groepje  korenwolfjes qua levensruimte en voedselbehoefte, een (koren)veld van zo een 60 bij 100 meter nodig heeft, dus zeg maar een veld met ruwweg de omvang van een voetbalveld …

 

De Stichting Das & Boom wordt fluks weer tot leven gewekt, gaat zich met een en ander bemoeien en start alvast allerlei procedures tegen HC & FC Victoria 1893. Victoria is natuurlijk zeer verbaasd over deze ontwikkelingen maar nog niet echt verontrust. Maar dat komt nog wel …

 

Het nieuws sijpelt ook door naar de landelijke dagbladen en langzaam maar zeker melden zich de eerste bezoekers. Naast een handvol dierenliefhebbers, zoals de bovengenoemde bioloog, moet u daarbij denken aan mensen die normaliter de zondag besteden aan een meubelboulevard of aan het bezoeken van een of andere brandende dan wel reeds afgebrande loods ergens achter in Drenthe, waar het Acht Uur Journaal die spectaculaire beelden van liet zien. Campingstoeltjes en –tafeltjes worden uitgeklapt, de koelbox tevoorschijn getoverd etc. Met dit bezoek is de HC & FC Victoria 1893 dan ook niet blij. Deze drukte leidt tot de eerste problemen en Victoria besluit het eigen terrein af te sluiten en een bewaker moet ervoor zorgen dat alleen leden het voetbalcomplex betreden. In de regio overheerst vooralsnog verbazing en blijdschap over dit plotse opduiken van het beschermde diertje.

 

Al naar gelang de ontwikkelingen en dan met name de omvang van de commotie die we met Fase Eén hebben veroorzaakt, starten we eerder of later met Fase Twee. In die zaterdagnacht hebben onze Limburgse helden zoals gezegd meer beestjes gevangen dan er zijn uitgezet. In Fase Twee halen we een nieuw plukje uit mijn kelder en zetten die in het holst van de nacht uit aan de andere kant van het kunstgrasveld, precies diametraal tegenover de eerste groep. Ook hier maakt Montse weer vele foto’s van en meteen worden de krant(en) en de vele dierenbeschermende instanties op de hoogte gesteld.

 

En hoe ziet nu het tableau er uit dat zich voordoet aan de oplettende kijker? Links een groepje schattige diertjes en rechts idem. En precies daartussenin … dat vermaledijde kunstgrasveld!!! De arme schatjes zijn gescheiden door dat vreselijke voetbalveld! Als de twee koningskinderen! De ondertussen lokaal zeer bekende bioloog stuurt weer een brief waarin hij wijst op het waarschijnlijk verschrikkelijke lijden van deze zeer aan familiebanden gehechte beestjes. Op basis van de foto’s die mevrouw Lecera hem heeft toegestuurd (waarvoor dank!), meent hij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op te kunnen maken dat er inderdaad in deze situatie ouders en kinderen, broertjes en zusjes van elkaar gescheiden zijn. Bij de aanleg van het veld zijn de lieve diertjes waarschijnlijk door de drukte en het lawaai, in paniek geraakt, in een willekeurige richting weggevlucht om later de weg terug niet meer te kunnen vinden. Om een en ander nog wat aan te dikken trekt hij een parallel met de Berlijners die op een ochtend in het najaar van 1961 naar het oostelijk deel van de stad gingen, bijv. om te werken, om vervolgens, aan het eind van de dag op weg naar huis te moeten constateren dat de muur die dag voltooid was waardoor zij jarenlang van huis en haard gescheiden zouden zijn.

 

De publieke opinie begint zich al wat meer tegen Victoria te keren en de club neemt tegenmaatregelen. Men schuift bestuurder Rene Jansen naar voren, die het kunstgrasveld, zijn love baby immers, moet zien te redden. Rene doet zijn best, verzint wat slimme, met name vertragende tegenzetten. Hij komt onder andere met het plan om eco-duikers onder het zo geliefde veld aan te leggen waardoor de twee korenwolf-kolonies veilig met elkaar in contact kunnen komen. De idee van het (letterlijk!) ondergraven (ondermijnen?) van het Victoria-bolwerk spreekt ons zeer aan dus we laten de zaak nog even op zijn beloop. Er komen al aannemers met plannen. In verband met de druk van de publieke opinie krijgt eentje snel de opdracht en begint onmiddellijk met wat voorzichtig graafwerk.

 

Victoria denkt het tij te hebben gekeerd maar dan … BAMMM!!!!! … We delen de genadeklap uit. Operatie Witbier Fase Drie!!!

 

Ik heb dus nog meer van die krengen in een hok in mijn kelder. Die voeren we een slaapmiddel (of erger al naar gelang onze campagne meer of minder voorspoedig verloopt), leggen ze verspreid in het groen rondom het kunstgrasveld op hun buikjes neer en plaatsen een blauwe derbystar-bal op hun rug waarop met zwarte viltstift “Victoria E1” staat geschreven. Montse maakt tig foto’s van de diertjes die met glazige oogjes voor dood neerliggen met die verhoudingsgewijs enorme bal op hun rug. De kranten (ook de landelijke!) duiken bovenop deze foto’s met het o zo gewenste reality-gehalte. Vincent Reinoud Boer legt in een brief uit dat deze arme stakkertjes alleen maar tweedimensionaal kunnen zien en daardoor volstrekt kansloos zijn tegen dingen die van boven op ze vallen. En dat hun ruggegraat een zeer zwak punt is, een nog niet verklaard raadsel uit de evolutie. En wijst nogmaals op het sterke familiegevoel en dus de enorme rouw bij de achterblijvers in deze twee korenwolf-gemeenschappen. Gemeenschappen die door de afsplitsing van elkaar toch al zo in mineurstemming moet verkeren … Hoe lang moeten deze diertjes nog lijden?, vraagt hij zich af in de slotzin van zijn ingezonden brief.

 

Onbekenden (…) hebben heel Hilversum ondertussen volgehangen met pamfletten met daarop teksten als “Redt de korenwolf”, “Stop de moord (met een foto van een beestje met een bal)” en simpelweg “Stop Victoria”.

 

Het publiek reageert furieus. Het wordt drukker en drukker op ’t Jagerspaadje en dat zijn nu meer en meer woedende betogers. Het moet afgelopen zijn met de dierenmishandeling! Geen gedogen meer van het voetbal! Voetballen kun je overal terwijl die arme korenwolf niet 1-2-3 kan verhuizen! (Daar denken twee Hilversummers overigens anders over …). Weg met Victoria! De politie moet er aan te pas komen om het slopen van het voetbalcomplex te voorkomen.

 

De ontwikkelingen raken nu in een stroomversnelling en op allerlei fronten voltrekt zich nu snel een heus drama. Kinderen van wie op school bekend is dat ze lid zijn van de geplaagde vereniging, worden beticht van dierenmishandeling en maken een vreselijke periode mee. Was het tijdens Fase Twee al een probleem om de thuiswedstrijden nog te laten doorgaan, nu wordt dat volstrekt onmogelijk. Het complex is zo goed als onbereikbaar, opstootjes met de permanent aanwezige betogers voor de deur, het kunstgrasveld onbespeelbaar in verband met de graafwerkzaamheden etc. Victoria moet tot nader order zoveel mogelijk wedstrijden uit spelen dan wel velden “lenen” bij de overige Hilversumse verenigingen.

 

Om de verwachte juridische onkosten op te kunnen vangen, richt gewiekste Rene snel Wolf Travel op, een reisorganisatie die vanuit het hele land bustochten naar de Loosdrechtse korenwolfjes organiseert met als hoogtepunt het middels verrekijkers vanaf het Victoria-terras gadeslaan van deze beestjes. Daar waar tot voor kort onder het genot van een gele rakker kon worden genoten van mooi voetbal, staan nu sensatiezoekers uit heel Nederland naar veldhamsters te turen. Prachtig!!! Financieel wel slim bedacht edoch niets kan de blauw-witten nog redden. De afwikkeling van de vele in gang gezette procedures zal nog een hele poos vergen, maar het einde aan deze nachtmerrie omvat onvermijdelijk de volgende aspecten:

          Het kunstgrasveld wordt verwijderd;

          Op de vrijkomende ruimte komt een korenakker;

          HC & FC Victoria 1893 zal nog een jaar op deze lokatie spelen;

          In die periode moet men parkeren bij de AH in Kerkelanden vanwaar er busjes naar ’t Jagerspaadje rijden. Nog jarenlang zal de term “Victoria-busje” in Hilversum en omstreken een begrip zijn;

          De moeilijke bereikbaarheid en het verslechterde imago leiden tot een halvering van het ledental

bij deze eens zo florerende vereniging;

          Vertrekkende leden kiezen massaal voor Altius dat al snel de grootste jeugdafdeling in de

regio heeft en in alle leeftijdscategorieën domineert;

          Aangetrokken door deze overdaad aan spelertjes, blijft Martin Langhout nog vele jaren de TJC bij

voornoemde vereniging;

     De ondertussen noodlijdende voetbaltak van HC & FC Victoria 1893 verhuist uiteindelijk naar de andere kant van Hilversum alwaar men fuseert met Wasmeer tot VWC (Victoria Wasmeer Combinatie) en rood-blauw de nieuwe clubkleuren worden.

    Vijf jaar later heet die vereniging weer gewoon Wasmeer en resteert van het eens zo roemrijke Victoria alleen nog een bij iedere nieuwe kledinglijn kleiner wordend stukje blauw in het shirt …;

     En bioloog Vincent Reinoud Boer verdwijnt geruisloos van het toneel.

 

Dit drama waarvan de contouren zich nu snel zullen gaan aftekenen, zal de mannetjes van Victoria E1 niet bepaald onberoerd laten! Een totale demoralisatie is nakende! Vanaf half februari wordt er geen bal meer geraakt en Altius wordt eenvoudig kampioen en beoogd fusiepartner Wasmeer wellicht zelfs nog tweede.

 

Tenslotte:

In het verslag van de oefenwedstrijd BFC E1 – Victoria E1 plaatst onze vriend De Vos een kritische kanttekening bij het niet beschikbaar zijn van het eigen kunstgrasveld: “Het kunstgrasveld van Victoria is bezet (?)“. Nou, wat zullen zijn fijnbesnaarde gevoelens en die van de overige Victorianen ernstig worden gekweld als datzelfde, zo geliefde kunstgrasveld wordt doorkruist door een zevental verwoestende shovels bestuurd door lieden voor wie het ultieme levensgenot bestaat uit het in de pauzes tegen het voorhoofd pletten van blikjes Heineken en die de fraaie Victoria-kantine hebben gebombardeerd tot schaftkeet en hebben volgehangen met “natuurfoto’s”, om nog maar te zwijgen over de ronduit dramatische toestand waar al snel de WC’s in zullen verkeren?

 

Siebelink schreef ooit een roman getiteld “De herfst zal schitterend zijn”. In het verlengde daarvan luidt mijn credo: De lente zal schitterend zijn!!!

 

Tot zover de heerlijke, nabije toekomst en laten we nu even bekijken wat er van mijn (snelle) voorspelling van vorige week terecht is gekomen.

 

Altius versloeg Huizen met één goal minder dan voorspeld (5-0, prognose 6-0). Tegen het geniale aan, toch?

 

In Bussum wist Spakenburg inderdaad conform verwachting drie goals te maken maar het kreeg er van thuisploeg BFC geheel onverwacht vier om de oren (4-3, prognose 1-3). Volgens de eigen site speelde Spakenburg “zonder beleving en inzet” en dat moet ook wel want zo ver kan ik er natuurlijk niet naast zitten!

 

In Naarden werd NVC inderdaad door Hoogland verslagen maar nu ook weer met één goal minder dan uw dienaar had voorspeld (1-2, prognose 1-3). Ik zeg daar verder even niets over want slechts eerbiedige stilte is hier gepast.

 

In Almere won SDO veel meer afgetekend van Omniworld dan verwacht (0-5, prognose 2-4). SDO schaart zich duidelijk bij de eerste vier en op de SDO-site valt tot onze grote vreugde te lezen: “Volgens mij zijn we klaar voor Victoria, koploper in onze poule.” That’s the spirit. In het oranje kamp zijn we ons aan het beraden met betrekking tot de winstpremie die we SDO in het vooruitzicht gaan stellen. Wil de leiding van SDO alvast inventariseren of de Xbox 360 dan wel de Playstation 3 favoriet is bij de jongens? En laat de kreet “Call of Duty 4” maar alvast eens vallen in de kleedkamer …

 

Victoria ging alvast een blik werpen op haar nieuwe habitat en versloeg het lokale Wasmeer daar waar ik een gelijkspel had verwacht (3-6, prognose 2-2). Het meest opvallende feit uit de verslagen van beide partijen, is, naast de ongetwijfeld enorme ruzie in het Victoria-kamp bij de tegenvallende ruststand, dat Wasmeer haar sterspeler blijkbaar de eerste helft heeft opgeofferd en als laatste man heeft laten spelen. Jammer dat de Wasmeer-keeper geblesseerd is want nu moeten we de fijne, uitgebreide verhalen missen van zijn moeder. Gaat, tenslotte, Lucas nu ook al voor Victoria doelpunten maken? Het moet niet veel gekker worden.

 

Met de mannen van Cor gaat het niet goed. Want Laren verloor bij de Zuidvogels (4-2, prognose 2-3). En blijft daardoor hangen in de staartgroep van deze hoofdklasse.

 

Want in de stand van hoofdklasse E komt langzamerhand meer en meer tekening. Er zijn duidelijk drie afzonderlijke groepen te onderkennen. Er is een kopgroep bestaande uit de volgende vier: Victoria, Altius, Wasmeer en SDO. Dan volgt er een middenmoot met de volgende drie teams: Omniworld, Hoogland en Huizen. En tenslotte is er een grote staartgroep met de overige vijf teams: Zuidvogels, Laren, NVC, Spakenburg en BFC. En net als in de finale van een wielerwedstrijd, vereist het een zeer knappe inspanning om naar een hogere groep door te stoten, in dit geval namelijk twee of drie overwinningen op rij. Dat zie ik bij de lager geklasseerde teams niet zo gauw gebeuren waardoor ik denk dat deze structuur (met de genoemde teams) niet of nauwelijks meer zal veranderen.

 

En de koek van deze rubriek is nog steeds niet op! Want wat kunt u komend weekend verwachten, als tenminste de hemelse sluizen niet, zoals de weersvoorspelling nu aangeeft, volledig open gaan in de tweede helft van deze week. Waardoor voor een algehele afgelasting moet worden gevreesd.

 

BFC speelt thuis tegen de Zuidvogels. En eerlijk gezegd heeft uw scribent, ondanks al zijn deskundigheid, geen idee wat hij hiervan moet verwachten. BFC zal proberen los te komen van de laatste stek en Zuidvogels gaat proberen een sprong te maken naar de middenmoot. Een doelpuntrijk gelijkspel dan maar.

 

Vlotjes het Hästens-bed verlaten en een beetje tijdig in Amersfoort-Noord arriveren, lijkt de grootste horde die Victoria vandaag moet nemen in relatie tot de wedstrijd tegen Hoogland. In Wallonië schijnen veel jagers tegenwoordig het geweer thuis te laten en met de kruisboog op pad te gaan. Dat vinden ze sportiever want dan heeft het wild meer kans. Wat gaat Victoria vandaag voor geste maken richting Hoogland om het een beetje leuk te houden: Tijn W. blijft thuis? Met een mannetje minder spelen? Nee, ik vrees dat we dit soort gebaren kunnen vergeten en voorzie dat de Hilversumse vossen de Amersfoortse koekemannetjes met huid en haar gaan verslinden.

 

In eigen huis gaat Huizen proberen de draad weer op te pakken. En dat moet dan gebeuren tegen Laren. En gelet op het resultaat van Laren bij de Zuidvogels die duidelijk minder sterk zijn dan Huizen, wordt dat geen probleem.

 

In Almere heeft Altius nog een appeltje te schillen met Omniworld. En de uitslagen van afgelopen weekend doen vermoeden dat dat geen probleem zal zijn. Ik houd het daarom op een makkelijke en ruime winst voor Altius.

 

In Bussum zal SDO haar zegetocht voortzetten. Ditmaal gaat er van het wisselvallige NVC worden gewonnen. Na afloop zal Koen Blok in het verslag schrijven dat SDO nu helemáál klaar is voor Victoria, dat ze staan te popelen om de blauw-witten eens flink op hun sportieve lazer te geven.

 

Spakenburg gaat proberen om thuis tegen Wasmeer de draad weer op te pakken. Gaat niet lukken, vrees ik, want Wasmeer boekt een kleine overwinning.

 

In cijfers:

BFC – Zuidvogels: 3-3

Hoogland – Victoria: 0-5

Huizen – Laren: 3-1

Omniworld – Altius: 0-6

SDO – NVC: 6-0

Spakenburg – Wasmeer: 1-3

 

Bah, nu maar weer eens dat rothok in de kelder schoonmaken … Ik kan niet wachten tot Fase Drie!

 

PS Het citaat van het koekemannetje en de vos is afkomstig uit het Gouden Boekje “Het koekemannetje”, een aanrader vol met tot op heden ondergewaardeerde filosofische aspecten.

Dit bericht werd geplaatst in De Wedstrijden. Bookmark de permalink .

Een reactie op Het is nog lang niet gedaan!

  1. Reinoud zegt:

    Filosoof zet aan het denken…….Is dat niet de roeping van een filosoof? Dit hoor ik ú meteen denken. Direct na het lezen van de publicatie (op naar De Gouden Griffel…………., ere wie ere toekomt) schoten diverse reacties door mijn hoofd. Hoogst ongebruikelijk en ongetwijfeld heel primair om voorafgaand aan de nieuwe speelronde met een reactie te komen. Er knabbelen alleen zo veel knaagdiertjes aan mijn hersenen, dat schrijven de enige oplossing is om de doorgaans heersende structuur weer te verkrijgen.Witbier, Sire, Boer, Vincent (of een combinatie hiervan), René, Napoléon, de vos, korenwolf, kunstgras, Wasmeer Victoria Combinatie, Zuid Limburg………….. Zelfs de redacteuren van ‘Tien voor Taal’ zouden een volle werkweek nodig hebben om hier klare taal voor voetballers van te maken. Wellicht verklaart dit de bedenktijd die de filosoof zich permitteerde om deze proza te verfijnen.Ik zal trachten om de thema’s te voorzien van enige logische verbanden zodat wij simpele Victorianen weer rustig de wijnkelder in kunnen duiken om aldaar de juiste keuzes te maken. Waar een potje jeugdvoetbal al niet toe kan leiden………………??De korenwolf is een Limburgse hamstersoort, in het Limburgs korenwoof genoemd. Het woorddeel ‘woof’ betekent ‘inhalig’. Dat klopt dan wel want leden die de definitieve ondergang van Victoria voor willen zijn, blijken van harte welkom bij Altius. De biologische literatuur op het web vertelt dat de korenwolf extreem moeilijk in gevangenschap te houden is. Ik vraag me dan ook ernstig af hoe de kelder en de familie van de schrijver het er af gebracht hebben.De link tussen Witbier en het Zuiden des lands behoeft in de aanloop naar carnaval natuurlijk geen enkele uitleg. Als nimmer tevoren realiseer ik mij dat ‘indrinken’ niet alleen bij de jeugd hoort. Hoe kom je immers aan zo’n duivels plan? Was het Korenwijn…..?Sire, Boer, René, Vincent, Napoleon en zelfs de nog niet aangehaalde generaal Koetoezov hebben iets gemeen: succesvolle leiders. Hun bolwerk was (is) nauwelijks (niet) in te nemen. De ‘kleine’ foutjes die de historische leiders uiteindelijk maakten leverden inzichten bij de huidige bewindhebbers zodat van enig schisma geen sprake is en zal zijn. Neen, het huidige bolwerk overleeft te allen tijde, inclusief het kunstgras.Wat betreft de nieuw op te richten Wasmeer Victoria combinatie kan ik kort zijn. De wens is de vader van de gedachte. Jammer dat dit over de rug moet van het arme Wasmeer dat afgelopen zaterdag zo heldhaftig de strijd aanging en van een ijskoude kermis thuis kwam. Als Altius zo graag een samenwerking met Victoria wil; Sire, Boer, Vincent, René , de vos en het bestuur zijn gewoon bereikbaar, bijvoorbeeld via de traditionele, nog niet door knaagtanden verorberde of aangetaste, landlijn. Dat Duitse liedje over de Autobahn deed me nog wel aan een idee denken dat een Hilversumse wethouder onlangs opperde. Wat is er tenslotte fijner dan ongelimiteerd denderen over brede asfaltstroken onder het genot van inspirerende muziek? De N201 wordt A201! Zes rijbanen die ons sneller naar het WTC, Okura Sushi of de Gouden Bocht brengen. Slechts kleine offers moeten gebracht worden. Denk aan een Vreeland’s Dudok meesterwerkje langs de brug, een onbeduidend tuincentrum en een paar Hilversumse sportclubs. ZOAB über Alles! Het kan toch niet waar zijn dat het kneuterige voetbal de regionale economische groei remt? Handig als de wethouder van Economische Zaken maar ook van Sport en Recreatie lid is van je Vereniging…Een leesclubje, laat staan een veroverde camping (rilling, rilling) aan een Spaanse Costa heeft Victoria niet nodig om haar bolwerk en positie in stand te houden. Ook een vijandelijke actie van buitenaf helpt niet. Is de vos immers geen natuurlijke vijand van de korenwolf?Rest de gedachte dat de vijand de sportieve kansen inmiddels blijkt te hebben opgegeven en naarstig op zoek is gegaan naar alternatieve middelen om de heerschappij van Victoria E1 ten val te brengen. Met deze gedachte vers in het hoofd, de anderen weer netjes opgeruimd, kan ik weer rustig filosoferen over andere geneugten des levens……..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s